روز جهانی بهداشت

حتما برای هر کدام از ما پیش آمده که یا مریض شده ایم و یا یکی از عزیزانمان مریض شده و پایمان را به مراکز درمانی گشوده شده است. در این هنگام است که متوجه میشویم سلامت تن و روان تا چه پایه ای مهم است. روح سالم در بدن سالم، در این زمان است که نیاز به خدمات بهداشت و درمان را از نزدیک حس میکنم. ارائه خدمات درمانی و پرستاری یکی از مهمترین شاخص های نشان توجه به بهداشت و سلامت در جامعه است، همچنین کمک های دولتی و بیمه در خصوص هزینه های درمان، توجه به بهداشت و درمان از مهم ترین شاخصه های رشد و تمدن یک کشور میباشد.

بهداشت چیست؟
بهداشت در واقع زیر بنای فعالیت های اقتصادی و پیشرفت های اجتماعی یک ملت است و سلامت جامعه در گرو رعایت اصول بهداشتی می باشد و جامعه سالم و تندرست می تواند از منافع خود دفاع، و حقوق خود را کسب کند. بهداشت عبارت است از علم و هنر پیشگیری از بیماری ها، طولانی کردن عمر و بالا بردن سطح سلامت و توانایی بشر که اگر تک تک افراد جامعه سالم باشند، می توان در مجموع، یک جامعه سالم و توانا به وجود آورد.
• در قانون اساسی بر مسأله بهداشت تاکید زیادی شده است. در اصول سوم، بیست و نهم و چهل و سوم قانون اساسی بر ضرورت تأمین بهداشت و فراهم نمودن امکانات بهداشتی و درمان بیماری ها، و گسترش خدمات درمانی تأکید شده است.
اهداف بهداشتی
مسائل بهداشتی وسیع و گسترده است و با توجه به پیشرفت سریع علم، هر روز نکات بهداشتی ریزتر و دقیق تر و اهداف بهداشتی، گسترده تر می شوند. به طور خلاصه اهداف بهداشتی را می توان به صورت زیر بیان کرد:
1. سالم سازی محیط زیست
2. کنترل بیماری های واگیردار
3. آموزش بهداشت عمومی
4. ایجاد خدمات پزشکی و پرستاری برای تشخیص و درمان بیماری ها
5. ایجاد و توسعه، یک سیستم اجتماعی که در آن هر فرد از وسایل و امکانات لازم برای سالم ماندن برخوردار باشد تا افراد از حق مسلم خود یعنی سلامت و زندگی طولانی بهره مند و در مواقع بیماری بتوانند از آن خدمات بهره مند شوند.
هدف و رسالت روز جهانی بهداشت چیست؟
رسالت روز سلامتی یا روز جهانی بهداشت بالا بردن آگاهی عموم مردم جهان، درباره موضوع خاص بهداشتی است که سازمان بهداشت جهانی (WHO) آن را در رأس اولویت های بهداشتی سال قرار داده است. این روز به عنوان نقطه شروع اجرای برنامه های بهداشتی بلند مدتی است که می بایست مدت ها قبل از ۷ آوریل، فعالیت های آن انجام شده و منابع آن فراهم گردد.

روز جهانی بهداشت همه ساله روز ۱۸ فروردین (۷ آوریل) به عنوان روز جهانی بهداشت در کشور های مختلف جهان گرامی داشته می شود. در کنفرانس سانفرانسیسکو در سال ۱۹۴۶ تصمیم به تشکیل یک کنفرانس بین المللی بهداشت گرفته شد که اساس نامه آن در هفتم آوریل سال ۱۹۴۸، در نیویورک تنظیم و تصویب شد و در ژوئن همان سال اولین مجمع عمومی سازمان بهداشت جهانی در ژنو با حضور نمایندگان ۶۱ کشور جهان تشکیل شد. سازمان بهداشت جهانی که در شهر ژنو پایتخت سوئیس قرار دارد از موسسات وابسته به سازمان ملل است.


پوشش همگانی بهداشت هدف نخست سازمان جهانی بهداشت است.کلید دستیابی به این هدف حصول اطمینان از این امراست که هرکسی بتواند به مراقبتهای مورد نیاز خود در هر زمان که به آن نیاز دارد دسترسی داشته باشد.
کشور هایی در نقاط جهان به پیشرفت هایی در این حوزه نائل شده اند . با این وجود هنوز میلیونها نفر به هیچ یک از مراقبتهای بهداشتی دسترسی ندارند.تعداد بیشتری از افراد مجبورند که بین مراقبتهای بهداشتی و سایر هزینه های روزمره نظیر غذا ، پوشاک و یا حتی مسکن یکی را انتخاب کنند. به همین دلیل است که سازمان جهانی بهداشت ، برای روز جهانی بهداشت در سال 2019 بر پوشش همگانی بهداشت تمرکز کرده است.
پوشش همگانی بهداشت متضمن این نکته است که تمامی افراد و جوامع بتوانند در هر زمان و هر مکانی که به خدمات بهداشتی با کیفیت نیاز داشته باشند، بدون بار مالی به آن دسترسی داشته باشند. این امر شامل طیف وسیعی از خدمات مورد نیاز در سراسر عمر از ترویج و ارتقا سلامت تا پیشگیری ، درمان ، بازتوانی و مراقبتهای تسکینی است و به بهترین نحو بر پایه یک سیستم قوی مراقبتهای بهداشتی اولیه، قابل عرضه می باشد. همچنین بهبود غذا و تغذیه به عنوان دومین اصل سیستم PHC درنظر گرفته شده است.