هدیه ای به نام خواب

چاقی، دیابت و حتی بیماری های قلبی با یك خواب خوب و راحت قابل درمان هستند.در طول روز همه چیز بر وفق مراد كریستینا بود. كارشناس موفق و شاد و سر زنده اینترنت كه به تازگی ازدواج كرده، مشغول تغییر دكوراسیون منزلش بود. او در سن ۳۰ سالگی زندگی مرفهی را آغاز و تمام سهامش را به پول نقد تبدیل كرده بود. اما با پول نمی توانست یك چیز را بخرد: خواب.