این دندان کوچک ناقابل!

امروزه مشکل خونریزی های نقطه ای یا وسیع در سطح لثه و سوزش و التهاب بعد از مسواک زدن به یک مساله عمومی و رایج تبدیل شده است که البته این عمومیت تنها به خاطر شیوع بیشتر آن در جامعه نیست ، بلکه چون با پیشرفت ارتقای سطح بهداشت و بی میلی افراد برای استفاده از پروتزهای مصنوعی ، به مراقبت های دندانی اهمیت بیشتری داده می شود، انواع مختلف بیماری های دهان نیز بیشتر مورد توجه و شناسایی قرار می گیرند.