کمک های اولیه زخم و خونریزی چگونه انجام می شود

زخم یکی از آسیب های مهم بدن است که بر اثر وارد شدن ضربات شدید به آن به وجود می آید.

زخم یکی از آسیب های مهم بدن است که بر اثر وارد شدن ضربات شدید به آن به وجود می آید. این ضربه میتواند به وسیله یک جسم تیز به بدن وارد آید که موجب وارد شدن آن جسم به بدن و پاره شدن پوست و احتمالا بافت های عمقی تر میگردد. گاهی اوقات جسم وارد کننده ضربه تیز نیست ولی شدت ضربه موجب له شدگی پوست و بافت های زیر آن میشود. در مواردی هم ممکن است ضربه موجب شکستگی استخوان شود و لبه تیز شکستگی موجب پاره شدن پوست و بافت های بین پوست و استخوان گردد. مشکلاتی که زخم برای فرد ایجاد میکند عبارتند از آسیب رسیدن به پوست و بافت های زیر آن (عروق، اعصاب، عضلات، تاندون ها، رباط ها استخوان و دیگر بافت ها) خونریزی ناشی از زخم و از دست رفتن خون عفونت پوست و بافت های عمقی بر اثر ورود میکروب ها به درون بدن زخم ها چه انواعی دارند زخم ها Wounds به انواع مختلفی تقسیم میشوند که مهمترین آنها عبارتند از خراشیدگی Abrasion : زخم خراشیدگی سطحی است و لایه های عمقی پوست آسیبی ندیده اند پارگی Laceration : زخم عمقی است و بافت های زیر پوست را هم گرفتار کرده است سوراخ شدگی Puncture wound : بر اثر ورود جسم باریک و تیز مانند میخ به درون پوست ایجاد میشود له شدگی Crush : بافت پوست کاملا از بین رفته و تغییر شکل میدهد زخم گلوله Gunshot wound : بر اثر اصابت گلوله یا ترکش ایجاد میشود تشخیص زخم تشخیص زخم و خونریزی ناشی از آن معمولا راحت است. بیمار از درد شدید در ناحیه زخم احساس ناراحتی میکند و همین احساس درد و یا خونریزی از آن میتواند محل آن را آشکار کند. البته نه همیشه. بطور مثال ممکن است بیمار بیهوش بوده و زخم وی در جایی باشد که به راحتی دیده نشود مثلا زخم در پشت بیماری باشد که به پشت روی زمین افتاده است. به همین جهت برای تشخیص زخم باید هوشیار بود بخصوص در بیماری که هوشیار نیست باید تمام بدن وی بخصوص قسمت های پوشیده با لباس و پشت وی بررسی شوند. کمک های اولیه به زخم اولین و مهمترین اقدام در کمک اولیه به زخم، متوقف کردن خونریزی آن است. پس از متوقف شدن خونریزی اقدام بعدی بستن روی زخم است تا از ورود میکروب ها به درون آن جلوگیری به عمل آید. پس از آن بیمار باید به اورژانس یک بیمارستان رسانده شود تا به توسط پزشک معاینه شده و بقیه درمان انجام گیرد. عمل بستن روی زخم را پانسمان کردن Wound dressing میگویند. پانسمان زخم معمولا به توسط یک پارچه تمیز انجام میشود. پارچه های پنبه ای مخصوصی به اندازه های استاندار شده به این منظور درست شده اند که نرم و با خلل و فرج زیاد هستند. به این پارچه ها گاز (Gauze (sponge میگویند. توقف خونریزی سه پایه درمانی دارد که عبارتند از استراحت Rest و بالا نگه داشتن زخم Elevation و فشار مستقیم روی زخم Direct pressure که این سه را به اختصار RED مینامند. استراحت بیمار موجب کم شدن ضربان قلب و پایین آمدن فشار خون وی شده و همین امر میزان خونریزی را کاهش میدهد. بالا نگه داشتن زخم موجب میشود تا قلب نتواند خون زیادی را به سوی اندام زخمی بفرستد و در نتیجه میزان خونریزی کم میشود. فشار مستقیم به زخم هم موجب بسته شدن عروق خونی پاره شده میگردد که نتیجه آن کاهش خونریزی است.