مروری جامع بر انواع ریزش مو

متخصصان پوست بر این باورند که ریزش موی سر بیشتر ناراحتی روحی را دارد تا اینکه یک بیماری پوستی جدی تلقی شود. متاسفانه ریزش مو ممکن است به آسانی درمان نشود.

متخصصان پوست بر این باورند که ریزش موی سر بیشتر ناراحتی روحی را دارد تا اینکه یک بیماری پوستی جدی تلقی شود. متاسفانه ریزش مو ممکن است به آسانی درمان نشود. علل ریزش مو چیست؟ ریزش مو در اثر عوامل زیر می تواند رخ دهد: کاهش رشد مو افزایش ریزش مو شکستن موها تبدیل موهای ضخیم ترمینال به موهای ظریف ویلوس