هومیوپاتی

غیر از پزشکی رایج حدود ۳۰ نوع سیستم مداوا وجود دارد که در سرتاسر دنیا افراد زیادی برای درمان از آن ها استفاده می کنند به این نوع پزشکی آلترناتیو می گویند که یکی از آن ها هومیوپاتی است .