فوتودینامیک تراپی

فوتودینامیک تراپی یک درمان برای بعضی از سرطانها و بعضی از شرایط غیر سرطانی پوست و چشم است .....