دشواره‌های یک نمایشگاه کتاب تابستانه

همان‌طور که هر ساله شاهدیم، عموماً در کشورمان کارهای فرهنگی هنری زیادی پایه‌گذاری می‌شود که اغلب آنها در حوزه خود اولین‌ها هستند.