و آنگاه الکامپ آغاز شد

از دیروز که دوم آذرماه باشد نمایشگاه ملی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک به مدت سه، چهار روز آغاز به کار کرده و پذیرای خیل مشتاقان و شیفتگان عالم کامپیوتر خواهد بود.