پرونده نمایشگاه پانزدهم

ده نکته در خصوص پانزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در مصلای تهران