اولین همایش بین المللی سرمایه گذاری در انرژی ایران

اولین همایش بین المللی سرمایه گذاری در انرژی ایران به مدت دو روز (۲۱و۲۲ ابان)در کیش برگزار شد. .....