همایش بیمه در نفت ، گاز و پتروشیمی

تیر ماهی که گذشت، مؤسسه اطلاع رسانی نفت، گاز و پتروشیمی میزبان برپایی همایشی با عنوان »بیمه در نفت، گاز و پتروشیمی« در سالن همایش های المپیک تهران بود. این همایش در۳ محور شامل »فرصت ها و چالش های بیمه«، »مدیریت ریسک« و »اصول بیمه گری و کاربرد آن در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی«، مدیران، کارشناسان و پژوهشگران شرکتهای خصوصی نفت و گاز و پتروشیمی و اهالی صنعت بیمه کشور را مخاطب قرار داد.