علاوه بر محاسن به بهانه برگزاری نمایشگاه حروف نگاری اسماء الحسنی

به ظاهر طراحی پوستر مطلوب ترین فعالیت حرفه ای طراحان گرافیک است زیرا پهنه و سطح وسیع پوستر فضای جالبی برای جولان دادن و پرواز ذهنی آنها است.