تاثیر قرآن بر مثنوی معنوی

نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در ماه‌های رمضان همواره محلی برای بحث‌های نظری بوده ‌است. مطابق سنت همیشگی امسال نیز در نمایشگاه بین‌المللی قرآن نشست‌های متعددی پیرامون مسائل دینی برگزار شد که از جمله آنها می‌توان به نشست اشاره کرد.