نگاهی به حاشیه‌های یک نمایشگاه

هشتمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست ایران که روزهای ۲۸ تا ۳۱ مرداد در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد، به گفته غرفه‌داران متاسفانه از تعداد بازدیدکننده کمی بخصوص بازدیدکننده متخصص برخوردار بود.