تجربه ناب

یادداشتی درباره نمایشگاه مجسمه‌های نسترن صفایی در گالری اثر ....