نمایشگاهی از آثار پیشگامان نقاشی

چندی پیش نمایشگاهی به پایان ‌رسید که در آن ۲۲ تابلو نقاشی از آثار هنرمندان پیشگام ایرانی به نمایش گذاشته شده بود.