زنان سرزمین من روی سکوی نمایش

با پرداخت ۲۵۰۰تومان ورودی و تحویل دادن گوشی همراه می‌توان به سالن نمایش لباس زنان رفت؛ نمایشی که ورود برای آقایان ممنوع است و مختص خانم‌هاست. حدود ۱۵۰صندلی قرمز دورتا دور سکوی نمایش چیده شده‌اند و همه سعی می‌کنند در ردیف‌های جلو جایی برای نشستن پیدا کنند...