آفت در نمایشگاه بین‌المللی کتاب

در نمایشگاه، در مجموع کتاب‌به‌دست کم می‌بینی و اگر هم از قشر گردشگران، کسی خرید کند، جنس کتاب بازاری یا زرد است. رواج کتاب‌های عامه پسند، آفتی است که در نمایشگاه کتاب به شدت مشهود است و عرصه نشر فاخر و وزین کشور را به جد تهدید می‌کند.