نمایشگاه غیر مردمی کتاب تهران

بیست‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در حال برگزاری است. ۲۱ دوره تجربه گرانقدر و مهمی است. این تجربه اگر در نهاد ثابت و مداومی رخ می‌داد، نتایج فراوانی در بر می‌داشت و سرمایه مهمی به حساب می‌آمد، اما مدیریت بی‌ثبات و مهم‌تر از آن تجربه‌های انباشت‌نشدنی که گویی جزیی از ذات مدیریت ایرانی است، سبب شده تا همه چیز برای مدیران تازه‌کار مهم محسوب شود.