سفر به دنیای نویسنده ها

گشت وگذاری در بیست و یکمین نمایشگاه کتاب تهران