کلمه های رنگارنگ

امسال قلقلی‌ها و فسقلی‌ها مثل سال‌های پیش آمده بودند تا بچه‌ها را ببینند و با آنها از سالن کودک بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب دیدن کنند.