روز اول نمایشگاه چطور برگزار شد؟

مصلای بزرگ تهران با ۱۳۰ هزار متر فضای نمایشگاهی امروز پذیرای هموطنانی بود که از نقاط دور و نزدیک برای بازدید از بیست و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران آمده بودند.