بیستمین نشست معاونان خدمات شهری

بیستمین نشست معاونان خدمات شهری شهرداری‌های مراکز استان‌ها با همکاری دفتر خدمات عمومی سازمان شهرداری کشور با محور ساماندهی کشتارگاه و آرامستان‌ها، شهریورماه سال جاری در ارومیه برگزار شد.