گزارشی از پنجمین نمایشگاه بین‌المللی ساختمان و تأسیسات

پنجمین نمایشگاه بین‌المللی ساختمان و تأسیسات از تاریخ ۲۱ تا ۲۴ آبان‌ماه سال ۸۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد.