سیزدهمین گردهمائی معاونان خدمات شهری مراکز استان در تهران

در این گردهمائی که با حضور نمایندگانس نیروی انتظامی و قوه‌قضائیه برگزار شد، مشکلات شهرداری‌ها در خصوص موادی از قانون شهرداری‌ها و ابهامات آن مورد بررسی قرار گرفت.