همایش دین در دنیای جدید، ظرفیتی برای تسهیل سیاست خارجی ایران

دوشنبه، بیست و دوم مهر ماه در تهران، همایش بین المللی "دین در دنیای جدید " با حضورشماری از مقامات پیشین جهان، از جمله کوفی عنان دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد و رومانو پرودی نخست‌وزیر پیشین ایتالیا آغاز بکار می کند.