کاهش مشارکت ایرانی ها در نمایشگاه جیتکس

کمتر از یک ماه دیگر به برپایی نمایشگاه جیتکس زمان باقی مانده است. نمایشگاهی که به گفته بسیاری از کارشناسان اهل فن، بزرگ‌ترین نمایشگاه تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خاورمیانه است.