بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران تاثیر ندارد

شبکه خبری بی بی سی در گزارشی به بررسی تاثیرات بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران پرداخته و می نویسد: «در حالی که بازارهای مالی جهان در ماه های اخیر با بحران دست به گریبان بوده اند عوامل بروز این تحول و همچنین تاثیر آن بر کشورهای دیگر از جمله ایران همچنان مورد بحث است.»