راهکارهای شاد بودن در محیط کاری چیست؟

نظرسنجی های جدید (عمدتا در آمریکا و کانادا) نشان می دهد بیشتر کارکنان در شغل شان احساس شادی ندارند. برخی افراد آنقدر احساس ناراحتی در کار دارند که می خواهند شغل تازه ای پیدا کنند. خیلی از ما در طول زندگی کاری شغلی داشته ایم که در مقطعی راضی مان نمی کند. درحالی که روانشناسان و دانشمندان علوم اجتماعی معتقدند بخشی از شادی در وجود ما ذاتی است، اما بخش قابل توجهی از آن تحت کنترل خودمان است. در مکتوب زیر به ذکر چند راهکار برای شاد بودن در محیط کاری پرداخته ایم. در ادامه بیشتر بخوانید:

1) به رشد مداوم به عنوان هدف زندگی متعهدند.افراد شاد معتقدند باید نهایت سعی خود را در هر کاری بکنند؛ چه به آنها گفته شده باشد، چه نه. این موضوع به خودشان حس بهتری می دهد.
2) اهدافی دارند که تلاش برای تحقق آنها ارزش دارد.افرادی که اهداف مشخص در زندگی دارند، می توانند همه چیز را فراتر از مشکلات کاری روزمره ببینند. وقتی همه چیز به خوبی پیش نمی رود، آنها به جای تمرکز بر موقعیت منفی پیش آمده در محیط کار، بر هدفی که تعیین کرده اند متمرکز می شوند.
3) درگیر مسائلی که فراتر از کنترل آنها است، نمی شوند.افراد شاد به خودشان اجازه نمی دهند از نظر احساسی درگیر جو منفی و شایعات مسموم در محیط کار شوند. آنها بر کاری که در دستشان است و توانایی هایشان برای انجام آن کار متمرکز می شوند و خودشان را در درگیری هایی که به آنها مربوط نمی شود دخالت نمی دهند.
4) دوست دارند به دیگران کمک کنند.افراد شاد همیشه به دنبال راه هایی برای کمک کردن به دیگران هستند. محققان دانشگاه ویسکانسین دریافته اند افرادی که در محیط کار به دیگران کمک می کنند، در مقایسه با سایرین شادترند.
5) تا جایی که ممکن است از افراد منفی دوری می کنند.افراد شاد وقتی با یک فرد منفی باف یا کسی که دائم شکایت دارد مواجه می شوند، سعی می کنند به دنبال یک راه حل بگردند یا موقعیت را از زاویه دیگری مورد توجه قرار دهند. این انرژی مثبت اغلب باعث می شود افراد شاکی از آنها دوری کنند.
6) قدردانی بخشی ثابت از وجود آنها است.افراد شاد همیشه دلایلی برای قدردان بودن دارند و این حس را آزاد و رها بیان می کنند. این رویکرد قدردان بودن دیگران را جذب انرژی مثبت آنها می کند. همکاران دوست دارند دور چنین افرادی باشند و در کنار آنها کار کنند.
7) احساسات خود را مدیریت می کنند و حس شوخ طبعی دارند.افراد شاد به صورت خودکار سعی می کنند از هر موقعیتی در کار، خانه یا دورهمی ها بیشترین بهره را ببرند. آنها می دانند که می توانند احساسات خود را با یک لبخند یا شوخی تغییر دهند. همچنین می توانند با فکر کردن به مسائل خوشحال کننده و موقعیت های شادی آور، حواسشان را از مسائل ناراحت کننده پرت کنند.