تولید در کمند نقدینگی

از پایان آذر ماه سال ۱۳۸۹ , که سیاست هدفمند سازی یارانه ها به اجرا گذاشته شد , تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۱ آخرین ماهی که آمار آن منتشر شده , شاخص بهای تولیدکننده در بخش صنعت نزدیک به ۸۲ درصد افزایش یافته است این افزایش کم سابقه در هزینه های تولید , در کنار سیاست انقباضی بانک مرکزی , تولیدکنندگان کشور را در تنگنای فلج کننده ای قرار داده است

تمام نظر سنجی هائی که توسط اتاق بازرگانی ایران و مرکز پژوهش های مجلس به منظور ارزیابی فضای کسب و کار در کشور ما صورت گرفته نشان می دهند که بنگاه های اقتصادی ، کمبود نقدینگی و مشکلات دریافت تسهیلات بانکی را بزرگ ترین معضل پیش روی خود ارزیابی می کنند. این مسئله دلایل مختلفی دارد که کمبود منابع و قفل شدن تسهیلات بانکی از جمله مهم ترین آنها است. اما تا آنجا که به واحدهای تولیدی ، به ویژه در بخش صنعت ، مربوط می شود ، افزایش شدید هزینه های تولید و در نتیجه نیاز به سرمایه در گردش بیشتر این واحدها در این رابطه از اهمیت کمتری برخوردار نیست.

واقعیت این است که از زمان هدفمند سازی یارانه ها در زمستان سال ۸۹ ، هزینه های تولید در واحدهای صنعتی به میزان حیرت انگیزی افزایش یافته است. میزان این افزایش با نگاهی به "شاخص بهای تولیدکننده" ، که توسط بانک مرکزی محاسبه و منتشر می شود ، به روشنی نمایان است.

فرخ قبادی