نقش زنان هنرمند استان گیلان در هنرهای دستی

زنان هنرمند گیلانی, بخش چشمگیری از درآمد خالص خانواده خود را تامین می کنند به این صورت که با عرضه نیروی کار ارزان و رایگان خود, در عرصه هنرهای دستی, علاوه بر این که درآمد خانواده را افزایش می دهند, نقش موثری نیز در بقای هنر و فرهنگ این مرز و بوم دارند

زنان هنرمند گیلانی، بخش چشمگیری از درآمد خالص خانواده خود را تامین می کنند؛ به این صورت که با عرضه نیروی کار ارزان و رایگان خود، در عرصه هنرهای دستی، علاوه بر این که درآمد خانواده را افزایش می دهند، نقش موثری نیز در بقای هنر و فرهنگ این مرز و بوم دارند. مولف در این مقاله به تلاش و کوشش زنان گیلانی در زمینه رشد اقتصادی از جایگاه هنری پرداخته است. در پژوهش حاضر، ابتدا نقش زنان گیلانی در عرصه هنرهای محلی و سپس نقوش برخی از هنرهای دستی که زنان هنرمند گیلانی خلق کرده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. در گیلان، زنان هنرمند روستایی با اختصاص دادن نیمی از جمعیت روستاها به خود، از عوامل غیر مشهود در اقتصاد روستایی به شمار می روند. آنان با آثار بدیع و ارزشمند خود فرهنگ و هنر محلی را ارتقا می بخشند که این مساله از مهم ترین یافته های پژوهش حاضر است. خوداشتغالی زنان و دختران گیلانی از طریق گسترش هنرهای دستی، نقش اقتصادی زنان روستایی را ارتقا بخشیده، شرایط مناسبی را از لحاظ اجتماعی برای آنان فراهم کرده است.

لیلا راهل

دانشگاه الزهرا (س)

نشریه پژوهش در فرهنگ و هنر ـ شماره ۲، تابستان ۱۳۸۸