مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب اصلح و اقتصاد توسعه گرا را به دنبال دارد

انتخابات دوره دوازدهم آغاز دوره ای جدید در تاریخ معاصر ایران برای به فعل در آوردن فرصت های بزرگ است؛ آینده ای که به قول رئیس جمهوری دوره دوازدهم، روحانی، سرشار از سازندگی و عزت برای ملت ایران خواهد بود. آنچه مهم است، توجه به انجام کار در دنیایی است که بهره آن با محاسبه الهی توأم است؛ ازاین رو خدمت به مردم مشتاق و امیدوار ایران با رضای الهی و با خلوص نیت ها در عرصه فعالیت ها می تواند ثمرات کارها را در چهار سال آینده به روشنی بروز دهد.

در مجموع ٢٣ میلیون و ٥٤٩ هزار و ٦١٧ رأی از تعداد ٤١ میلیون و ٢٢٠ هزار و ١٣١ رأی صحیح مأخوذه، معادل ٥٧ درصد آرا نشان از توقع قاطبه اکثر مردم از رئیس جمهوری روحانی برای ادامه برنامه های دولت تدبیر و امید در آینده است؛ برنامه ای که ریشه آن اقتصاد است. اقتصاد مولدی که باید با درون زایی و بهره گیری از ظرفیت های ملی نگاهی به بیرون داشته باشد؛ یعنی برون گرا باشد.
توجه اکید برای تدوین دیپلماسی پایدار برای تولید بر اساس اقلام وارداتی کشورهای اطراف، برای صادرات و کسب منابع ارزی برای ارتقای ارزش پول ملی، جلب منابع مالی خارجی با برنامه ریزی حداقل پنج پروژه اقتصادی اشتغال زا در هر یک از استان های کشور با هدف رفع بی کاری، توجه به نوکردن فناوری های مورد نیاز در کارگاه ها و کارخانجات کشور بر اساس موج های سوم و چهارم تکنولوژی با هدف تولید رقابتی با محصولات کشورهای همسایه و جهان، اتخاذ سیاست های ثابت پولی و مالی برای حرکت آفرینی مطمئن از جانب سرمایه گذاران اقتصادی و به ویژه رفع ناکارآمدی های مدیریتی در چهار سال گذشته از نکات مهمی است که دولت دوازدهم برای توسعه و پیشرفت متوازن اقتصادی و اجتماعی باید مطمح نظر داشته باشد. نکته مهم دیگر نگاه ویژه به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به عنوان پایلوت ورود به WTO در عرصه خصوصی سازی مدیریت و فعالیت هایی است که مأموریت های مؤثری را با توجه به عملکرد مثبت این مناطق در چهار سال گذشته توانسته به دنبال داشته باشد.

انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری در ٢٩ اردیبهشت ١٣٩٦ برگزار شد. حضور بیش از ٤١ میلیون نفر در انتخابات و مشارکت حداکثری مردم نشان از عزم آنان برای ساختن کشوری دارد که همه به آن دلبسته ایم. انتخابات ٢٩ اردیبهشت نصاب محکمی برای اطمینان از حمایت مردم برای فعالیت بیشتر دولت در خدمت به آنها و حل مشکلات پیش روی مردم است که ریشه در گذشته دارد. مشارکت مشتاقانه مردم در پای صندوق های رأی یک جشن ملی، شادی و شور بود که پیشرفت و اعتلای کشور و امنیت ملی، شور و نشاط پایدار را تضمین کرد و در واقع صحنه درخشش ملت ایران و حماسه عظیم مردمی شد که افزایش عزت ملت و قدرت ملی ایران را به رخ جهانیان کشید.

عبدالرسول خلیلی- استاد دانشگاه