شهریه ها هر سال گران تر می شود

بیش از 20 سال از تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی می گذرد، مجموعه ای كه در ابتدا با در اختیار گرفتن چند ساختمان قدیمی در چند شهر مهم با حداقل تعداد دانشجو كار خود را آغاز كرد و شهریه ثابت آن در سال 62، تنها هزار تومان بود امروزه با بیش از 240 واحد دانشگاهی در سراسر كشور و با بیش از 1 میلیون دانشجو و شهریه ثابت در سال 83 به طور متوسط 200 هزار تومان- این هزینه ثابت است، هزینه هر واحد درسی به طور مجزا محاسبه می شود كه با افزودن آن به شهریه ثابت به رقمی بیش از 300 هزار تومان می رسد- به گسترده ترین مجموعه دانشگاهی كشور مبدل شده است. اوجگیری دانشگاه آزاد در دوران سازندگی و همزمان با ریاست جمهوری رئیس هیات امنای این دانشگاه آغاز ودر شهرهای زیادی دانشگاه آزاد به عنوان سمبل شهر تشكیل شد به طوری كه هنگام ورود به خیلی از شهرها این تابلو را مشاهده می كنید: خوش آمدید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد...