استفاده روز افزون سایتهای دولتی از پورتالهای کد باز

به زبان ساده برای عموم نرم‌افزار های کد باز نرم‌افزارهایی هستند که هر شخصی به تمامی کدهای برنامه ، ساختار بانکهای اطلاعاتی، معماری نرم‌افزاری و مسائل امنیتی آن دسترسی کامل داشته و می‌تواند به راحتی آن نرم‌افزار را از اینترنت دانلود کند.