اینترنت در سال ۲۰۲۰

آرامش مجازی در سایه فضای مجازی

از دور، اینترنت شبیه یک ابزار دلخواه به نظر می آید که هرکس هرطور که می خواهد آن را به کار می برد. این استفاده ها در زمینه های مختلف صورت می گیرد و در عین اینکه نیازهای مختلف زندگی روزمره مردم را مرتفع می سازد، در یک فضای مجازی کلی و گسترده انجام می شود. بازیگران این عرصه از سواد رسانه ای فوق العاده بالا ئی برخوردارند و با اینترنت بزرگ شده اند. هر یک از این بازیگران می توانند نقشه ویژه خود را برای حاکمیت اینترنت طراحی کنند. چنانچه اینترنت در آینده به کانون جهانی دادوستد تبدیل شود، آنگاه چه سرنوشتی در انتظار میلیون ها نفری خواهدبود که اتصال به اینترنت برای آنان امکان پذیر نیست؟ شاید هرگز نتوانیم پاسخ این سئوال را به دست آوریم. دگرگونی یک شبکه اسرارآمیز دولتی و نفوذ آن در سیستم ارتباطات جهانی و تبادل اطلا عات و بازارهای تجاری اینترنت را به عنوان سرچشمه و مظهر شکافی عظیم بین کشورهای صنعتی و در حال توسعه مطرح ساخته است. اصطلا ح شکاف دیجیتالی صورت مختصر و کوتاه شده ای برای بیان نابرابری های بین المللی در زمینه دسترسی به فناوری اطلا عات و ارتباطات تلقی می شود.

به عبارت دیگر می توان گفت تا اندازه ای شکاف مذکور نشانه ای از تهدید قدرت های نیرومندی است که جهان را در قرن بیست ویکم به پاره های نابرابر از نظر دسترسی به اطلا عات تقسیم می کنند. برخی استدلا ل می کنند نیروهای مذکور موجب شده اند اغلب ملل جهان در دام عقب ماندگی دایمی گرفتار شوند. همچنین کشمکش ها و درگیری های منطقه ای می تواند روحیه هر ملتی را تضعیف کرده و دچار گرفتاری های فراوان کند. هرچند شواهدی دال بر نقض عملکرد جهانی در خصوص دسترسی به فناوری اطلا عات و ارتباطات وجود دارد، اما برخی ناظران از اینترنت به عنوان عامل بالقوه ای برای نجات مردم عقب مانده جهان نام می برند. این قبیل ناظران خوشبین استدلا ل می کنند شیوه اقتصاد جهانی به گونه ای تغییر یافته که باعث ایجاد فرصت های جدیدی برای تولید ثروت شده است. اما برای بهره برداری از فرصت های مذکور چاره ای جز استفاده از شبکه جهانی اینترنت وجود ندارد.

ارتباط با شبکه جهانی اینترنت در اغلب مناطق جهان کاری بس دشوار است. در حالی که ساکنان نیویورک در اندیشه ارتقا سیستم ارتباط با اینترنت از طریق تلفن های متعارف به سیستم پهن باند هستند، بیشتر ساکنان کشورهای در حال توسعه هرگز صدای بوق آزاد تلفن را نشنیده اند; چه برسد به اینکه از ماوس یا موتور جست وجوگر اینترنتی استفاده کنند. دسترسی میلیون ها نفر از ساکنان کشورهای یادشده به اینترنت می تواند به طرق مختلف موجب بهبود زندگی آنان شود. اما به نظر می رسد تحقق این امر کاری دشوار و طاقت فرسایی باشد. با این همه، تعداد کسانی که این چالش را پذیرفته اند روزبه روز در حال افزایش است. این کارآفرینان فعال برای پیشبرد اهدافشان که مبتنی بر عدالت و انصاف در زمینه برنامه های جهانی گسترش قدرت استفاده از اینترنت برای تمامی ملل دنیاست، از هیچ گونه کمک مالی و حمایت معنوی مضایقه ندارند. اما با این حال هیچ یک از افراد مذکور توقع ایجاد یک مدینه فاضله را نیز در سر نمی پرورانند. در بیشتر موارد اقدامات انجام شده هیچ گونه سود مادی برای آنها دربر ندارد. آنها فقط به تحقق اهداف خود می اندیشند.

● آینده اینترنت

صدها کارشناس و متخصصی که در زمینه اینترنت و راه اندازی شبکه های اینترنتی فعالیت دارند دور هم جمع شدند و با بررسی های خود روی ۷۴۲ نفر که از کشورهای مختلف جمع شده بودند، سعی کردند تا تاثیر اینترنت را در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع در سال ۲۰۲۰ پیش بینی کنند. این مطالعات در زمینه های مختلف انجام شده بود و هر کدام از این بخش ها نتایج قابل ملا حظه ای را به دنبال داشت که در زیر آن ها را مرور می کنیم:

● توسعه شبکه جهانی

بسیاری از مردم معتقدند که تا پایان دهه دوم از هزاره سوم میلا دی به راحتی می توانند با پرداخت هزینه ای بسیار اندک از خطوط پرسرعت اینترنت استفاده کنند. این ابزار به همه کمک خواهد کرد تا رقابت های بین المللی خود را با موفقیت به پایان برسانند و بتوانند با ایجاد فرصت های فراوان برای خود، سود اقتصادی بیشتری را به دست آورند. تعداد کمی از افراد همچنان با تردید به آینده اینترنت نگاه می کنند و معتقدند که سیاست گذاری های کلا ن ممکن است نتایج خوبی را در توسعه همه جانبه اینترنت برجای نگذارد و باعث شود منافعی که آن ها هم اکنون از اینترنت به دست می آورند به خطر بیافتد.

کنترل آینده فناوری به وسیله انسان ها: بسیاری از شرکت کنندگان در این بررسی معتقدند که تا سال ۲۰۲۰ میلادی کنترل فناوری همچنان در دستان توانمند انسان ها باقی خواهد ماند. در این میان برخی نگران آن هستند که پیشرفت های علمی و تحقیقاتی ممکن است منجر به ساخت ماشین هایی شود که دیگر انسان نتواند آن ها را کنترل کند. در این میان برخی افراد هم می گویند، کسانی که کنترل و هدایت فناوری را به عهده دارند ممکن است این کار را به صورت نادرست انجام دهند و باعث بروز خسارات فراوانی شوند.

● شفافیت سازی و پنهان کاری

امروزه مشخص شده که افراد با اعلا م اطلا عات بیشتر در مورد خود مزایای فراوانی را به دست می آورند و به همین خاطر سعی می کنند که کمتر به پنهان کاری یا انتشار اطلا عات نادرست درست بزنند. آن دسته از افرادی که در این مطالعات شرکت کرده بودند نظرات خود را تاثیر اینترنت برای بهبود وضعیت زندگی در جهان تا سال ۲۰۲۰ اعلا م کردند و در پایان مشخص شد، ۴۶ درصد مردم معتقدند که شفاف سازی اطلا عات از سوی مردم، سازمان ها و مراکز مسوول می تواند نتایج بهتری را برای ارتقای سطح کیفی زندگی تا سال ۲۰۲۰ برجای بگذارد که البته ۴۹ درصد هم با این گفته ها مخالف بوده اند.

● تاثیر اینترنت دربروزجنگ‌وخشونت

گرچه مسئولا ن می کوشند تا اینترنت و مزایای آن را به صورت عادلا نه بین همه مردم تقسیم کنند، تعداد قابل توجهی از شرکت کنندگان در این بررسی معتقدند که تا سال ۲۰۲۰ همچنان بخش زیادی از مردم به شبکه جهانی اینترنت دسترسی نخواهند داشت که مهمترین عامل به وجود آورنده این امر مشکلا ت اقتصادی است. گفته می شود، وجود تفاوت های فرهنگی، عدم تطابق برخی جوامع با ساختارهای مدرن زندگی و ادامه یافتن جرم و جنایت در بعضی کشورهای دنیا باعث می شود تا همه مردم نتوانند به اینترنت دسترسی داشته باشند. در حالی که بسیاری از مردم براین باورند که اینترنت و فضاهای مجازی موجبات جنایات و خشونت ها را بیشتر می کند، برخی دیگر می گویند که اختلا فات بین مذهب ها، مشکلا ت اقتصادی و سیاسی مهمترین عوامی هستند که درگیری ها و نزاع های سال ۲۰۲۰ را باعث می شوند.

● معتادان اینترنتی

بسیاری از کسانی که امکان اتصال به اینترنت برای آنها وجود دارد، تا سال ۲۰۲۰ زمان بیشتری را به استفاده از اینترنت اختصاص می دهند تا از این طریق بتوانند به کسب مهارت و حرفه به خصوصی بپردازند. این امر که علا وه بر افزایش ارتباطات میان فردی میزان تولید محصولا ت مختلف را بالا می برد، باعث خواهد شد معتادان اینترنتی هم به وجود آیند و مشکلا ت فراوانی را ایجاد کنند.

کاربران همچنان معتقدند که تا پایان دهه دوم از هزاره سوم میلا دی زبان انگلیسی باید زبان رسمی اینترنت محسوب شود تا مردم با هر زبان و فرهنگی که هستند به سادگی بتوانند با این جامعه مجازی ارتباط برقرار کنند. بسیاری از مردم براین باورند که تفاوت میان زبان ها در آینده مشکلا تی را برای اینترنت به وجود نخواهد آورد و این در حالی است که بیشتر کاربران جهانی برای تطابق خود با دنیای اینترنت می کوشند تا زبان انگلیسی را بیاموزند.

● اینترنت II

فناوری امروز اینترنت با مشکلا ت متعددی مواجه است و موانع زیادی در سر راه توسعه سیستم فعلی وجود دارد. بسیاری از کاربران دارای اتباطاتDial up کند هستند و گفته می شود که آدرس های اینترنت اکنون رو به اتمام است. قابلیت های اینترنتII که در سال ۱۹۹۸ معرفی شد اولین قدم در تجربه اینترنت نسل بعد است. این پدیده حاصل تلا ش دسته جمعی دولت آمریکا، دانشکده ها و دانشگاه ها بوده و شرکت های خصوصی مانند لوسنت، سیسکو و لورتل نیز در آن دخیلی بوده اند.

اینترنت کنونی از پروتکلIPv۴ استفاده می کند که بیش از ۲۰ سال عمر دارد و به عقیده بسیاری از کارشناسان این پروتکل به آخر عمر خود رسیده است. یک مشکل عمده، تعداد محدود آدرس هایIPv۴ جهت پشتیبانی از اینترنت کنونی و اینترنت آینده است. پدیده اینترنتII یاGrid Technology پدیده ای است که به عنوان جایگزین اینترنت در جهان غرب شناخته شده و کشورهای پیشرفته آن را به عنوان بزرگ ترین اتفاق در ۲۰ سال گذشته شناخته اند. اینترنتII با برخورداری از بهترین و سریع ترین امکانات جست وجو، سرعت بسیار بالا و داشتن امکانات قوی برای هر نوع تحقیق جایگزین به حق اینترنت در ۵ سال آینده پیش بینی شده است. فناوریGrid مجموعه ای از نرم افزارها، سخت افزارها و جریان های اطلا ع رسانی است که به کاربر کمک می کند از بانک های اطلا عاتی پراکنده استفاده کامل و هم زمان داشته باشد. از سال ۱۹۹۶ اینترنتII ارتباطات بسیار سریعی را برای دانشکده ها فراهم کرد که هدف آن توسعه کاربردهای پیشرفت فناوری های وابسته به شبکه، ایجاد اینترنت آینده و ایجاد ارتباطی قوی و پرسرعت بین مراکز آموزشی، صنعتی و دولتی بود. در حال حاضر ایجاد قابلیت عظیم شبکه ای جهت پژوهش و توسعه، امکان آزمودن محصولا ت فیبری و روترها و ایجاد سرویس های جدید شبکه و نرم افزارهای مربوط به اینترنت استاندارد مهمترین اهدافی هستند که اینترنتII به واسطه آن راه اندازی شده است.

تفاوت اصلی بین اینترنت استاندارد و اینترنتII در تعداد کاربران آنها است. شبکه امروزی اینترنتII دارای سه میلیون کاربر است و در مقابل اینترنت استاندارد از صدها میلیون کاربر پشتیبانی می کند. حداقل سرعت ارتباط اینترنتII معادل ۱۵۵ مگابیت بر ثانیه است. اینترنت استاندارد در مقابل فناوریGrid از لحاظ یافتن اطلا عات و جست وجو منبعی سطحی محسوب می شود، در حالی کهGrid توانایی جست وجو تا آخرین رده رشته ها را به شکل کاملا عمیق دارد. از طریقGrid می توان تعداد زیادی از بانک های اطلا عاتی را در یک لحظه به شکل عمیق جست وجو کرده و نتیجه را به جای اطلا عات به صورت دانش و مدیریت علمی تهیه کرد و بهترین مسیرها را نشان داد. استفاده از اینترنت استاندارد تنها از قدرت پردازش کامپیوتر شخص برخوردار است.

برخی کاربردهای تجربی قابل انجام با استفاده از فناوری اینترنتII شامل موارد زیر می شوند:

▪ پزشکی: تصویربرداری سه بعدی از مغز و معاینه تخصصی پزشکی از راه دور.

▪ فناوری های سرگرمی: ارایه تصاویر ویدئویی پیشرفته دیجیتال به صورت ارتباط دوطرفه.

▪ آموزش از راه دور: ایجاد امکانات آموزشی زیاد بین دو موسسه به لحاظ جغرافیایی دور از هم و برهم کنش بلا درنگ بین دانشجویان و اساتید.

▪ اختر شناسی: کنترل تلسکوپ از راه دور و مشاهده اطلا عات دریافت شده از طریق تلسکوپ.

به طور کلی ارتباط دوطرفه از راه دور یکی از ویژگی های کلیدی اینترنتII است و این ابزار را به یک رسانه آموزشی بسیار قدرتمند تبدیل می کند و برای سازمان ها و موسسات تحقیقاتی، سازمان های انرژی اتمی، بخش های مرتبط با فیزیک، شیمی و زیست شناسی بسیار کارایی دارد.

● اعتیاد اینترنتی

از آنجایی که ورود به هزاره سوم میزان دسترسی مردم به اینترنت را تا چند برابر افزایش داده و بر این اساس پیش بینی می کنند که تعداد کاربران اینترنتی در سال ۲۰۲۰ تا چندین برابر نسبت به آمارهای کنونی افزایش میابد، کارشناسان از هم اکنون نگران مشکلی به نام اعتیاد اینترنتی هستند. این اختلا ل که هم اکنون خود را در حجم کوچک تری نمایان کرده، تا آن زمان می تواند نتایج زیان بار فراوانی را به دنبال داشته باشد. شانه های اعتیاد به اینترنت ممکن است همیشه در اولین مصاحبه درمانی خود را بروز ندهند. از این رو مهم است که درمان کنندگان به طور مستمر برای تشخیص اعتیاد به اینترنت افراد را معاینه کنند. اعتیاد به اینترنت ممکن است نوعی عکس العمل و یا واکنش باشد که محرک آن را یک وضعیت ناخوشایند در زندگی فرد تشکیل دهد. خاستگاه های اعتیاد به اینترنت را می توان در چهار محرک یافت که باید مورد تشخیص قرار گیرند. این چهار محرک شامل کاربردها، احساسات، شناخت ها و حوادث زندگی می شوند. به طور کلی اینترنت اصطلا حی است که کاربردهای زیادی را به صورت آنلا ین دربر می گیرد که از جمله آنها می توان به شبکه گسترده جهانی، تالا رهای گفت وگو، بازی های دوسویهinteractive) )، گروه های خبری و موتورهای جست وجوگر اشاره کرد. معمولا معتادان اینترنتی به یکی از موارد یاد شده اعتیاد پیدا می کنند و همان مورد محرکی می شود تا افراد از اینترنت به صورت افراطی استفاده کنند.

میثم لطفی