تلنگری برای حفظ فرهنگ اینترنتی

امیدوارم خواندن این مقاله تلگنری باشد برای شناختن شخصیت اینترنتی شما و همچنین تلنگری اساسی باشد برای حفظ کردن فرهنگ اینترنتی کشور.

بدون شک یکی از قوی ترین تأثیرات حملات اینترنتی، تأثیر روی فرهنگ کشورهاست. فرهنگی که برخاسته از نیاز انسان دارد، نیاز به غذا، پوشاک، رفتار و ... . در این مقاله قصد داریم تلنگری به کاربران بزنیم تا شاید بتوان گوشه ای از فرهنگ اینترنتی را بازگردانیم. فرهنگی که تحت تأثیر برخی عوامل مانند : کمبود توجه، مسائل جنسی، اخلاقی(خیانت) و ... دچار تزلزل می شود.
فرهنگ اینترنتی می تواند به سادگی هویت یک کشور را نشان بدهد. حتی می تواند هویت اقتصادی و سیاسی و ... کشور را بان کند. پس حفظ فرهنگ اینترنتی یکی از عوامل بسیار مهم در پیشرفت هر کشوری می باشد. اما متأ سفانه امروزه با هجوم فرهنگ های غربی به دلیل احساس کمبود توجه، مسائل جنسی اخلاقی و ... فرهنگ اینترنت دچار تزلزل شده طوری که در شبکه های اجتماعی تصاویر پروفایل ها، کامنت ها، پست ها، مطلب ها و ... چیزی مغایر با فرهنگ کشور هستند. کسانی که دست به این ضد فرهنگی می زنند، اکثرا به خاطر کمبود توجه، مسائل جنسی و اخلاقی و ... است. امیدوارم این مقاله تلنگری قوی هم برای شناخت شخصیتتان در اینترنت باشد و هم برای تحول در حفظ فرهنگ اینترنتی کشورتان.

کمبود توجه :
امروزه شرایط اقتصادی کمی ناجور است و درک می کنیم که مردم همدیگر را کمتر متوجه می شوند و کمتر می فهمند و کمتر مورد توجه قرار می گیرند. همین کمتر مورد توجه قرار گرفتن، سبب می شود که ما دست به کارهای غیر عادی بزنیم تا مورد توجه قرار بگیریم و این مورد توجه قرار گرفتن سبب لطمه سنگینی به فرهنگ و اقتصاد ما می شود. برای اینکه مطلب را درک کنید :
مثلاً : برای مورد توجه قرار گرفتن عکس پروفایلمان را عکس یک بازیگر یا یک تصویر برهنه خارجی و غربی قرار می دهیم، یا مثلاً : برای مورد توجه قرار گرفتن حرف های رکیک می زنیم تا برخی ها را جلب کنیم. یا مثلاً : برای مورد توجه قرار گرفتن تصاویر مستهجن می گذاریم تا نظر دیگران را جلب کنیم. و هزاران کار دیگر.
ما با این کارهایی که می کنیم، داریم فرهنگ غرب را منتشر می کنیم و از فرهنگ خودمان غافل می شویم. علاوه بر این جلوه بدی از فرهنگ ما در دنیا منتشر می شود که سبب بد جلوه دادن فرهنگ ما می شود. وقتی فرهنگ ما بد جلوه داده بشود روابط ما با کشورهای دیگر متزلزل می شود و به نوعی بر اقتصاد ما هم تأثیر می گذارد.
من اصلاً کاری به این ندارم که نماز بخوانی یا نخوانی، روزه بگیری یا نگیری، قرآن بخوانی یا نخوانی. اصل ماجرا این است که انسان باشی و انسانیت و شرف و حیا و آبرو و شرم داشته باشی.
کشورهای غربی تا حد امکان به فرهنگ ما و اقتصاد ما حمله ور می شوند حال چرا خود ما هم شریک آنها می شویم؟؟؟؟!!!!!!! و با تصاویر مستهجنی که روی پروفایل و داخل پست هایمان می گذاریم، آب روی روغن آتیش می گذاریم.
شما می توانید به خودتان ثابت کنید که فرهنگ غربی را متحول کنید و آنها را تشویق به این کنید که مانند ما ایرانی ها با حجاب شوند نه اینکه فرهنگ غربی ما را متزلزل کند و ما مانند غربی ها لخت و عور و بی حجاب شویم.
باز هم تأکید می کنم : من اصلاً کاری به این ندارم که نماز بخوانی یا نخوانی، روزه بگیری یا نگیری، قرآن بخوانی یا نخوانی. اصل ماجرا این است که انسان باشی و انسانیت و شرف و حیا و آبرو و شرم داشته باشی. شرم از اینکه فرهنگ غربی را به فرهنگ خودت ترجیح بدهی.
شرایط زندگی کمی سخت است و باید تحمل کرد. می دانم مورد توجه قرار گرفته نمی شوید اما این شرطش نیست که با غرب زدگی جلوه دادن خود مورد توجه قرار بگیری.
خودتان به این مسئله فکر کنید : ما ایرانی هستیم و پوشش خاص خود را داریم. حجاب خاص خود را داریم. شرم و حیای خاص خود را داریم و ... .
قابل درک است که برای مورد توجه قرار گرفتن دست به این کارها می زنید، اما فکر کنید و ببینید که چی کار می کنید.

در زیبایی لذت های فراوانی وجود دارد که حتی خداوند برای نمایش دادن زیبایی خود، انسان را خلق کرده است تا زیبایی های او را ببیند و او را تحسین و عبادت کند. مثالی جذاب برایتان بیان می کنم که درست متوجه مطلب بشوید :
این طور فکر و تصور کنید که هر دختر و پسری همانند خداوند که برای دیدن زیبایی های خلقتش انسان را خلق کرد، نیاز به یک خلق شده دارد. مثلاً یک دختر برای اینکه زیبایی هایش دیده شود، هنرش دیده شود، تمام محسنات او دیده شود، نیاز به یک مرد دارد تمام این خصلت های او را ببیند. مردی که صاحب او باشد و او را با این خصوصیات تحسین کند و او از اینکه کسی هست که او را قبول داشته باشد و زیبایی های او را درک کند و محسنات او را درک کند، انرژی بگیرد و زندگی شادی داشته باشد. در مورد پسرها هم همین طور است.
اما راه به دست آوردن چنین پسری و دختری این نیست که تن خود را، شرف و آبروی خود را، شرم و حیای خود را لگام گسیخته کرد و در اینترنت به حراج گذاشت تا شاید پسری یا دختری شما را بپسندد. این کار فقط و فقط برای کسی است که شما را قبول کرده است و پذیرفته است و قرار است زیبایی های شما را ببیند و شما را بپرستد و عشق بورزد.
شما که نمی توانید مال همه باشید. شما فقط متعلق به یک نفر هستید و او همان کسی است که اجازه دارد بدن شما را ببیند و زیبایی های شما را ببیند و شما را بپرستد و به شما عشق بورزد.
نشان دادن بدن خود به دیگران، نشان دادن زیبایی بدن خود به دیگران، یک خیانت بزرگ به عشق شماست. به کسی که با او تعهد بسته اید که همیشه در هر لحظه ای چه سختی و شادی با او باشید.
بدن یک پسر جوان یا یک زن جوان، تنها و تنها برای شوهر و همسر اوست و این حرمت عظیمی است که ما به آن شرف و آبرو و حیا و شرم می گوییم.
پسر و دختری که بدن نیمه ی خود یا برهنه ی خود را برای دیگران به نمایش می گذارد، از شرم و حیا و آبرو بهره ای نبرده است و هرگز حرمت بین یک شوهر و همسر را کسب نمی کند چرا که بدن خود را برای دیگران نمایان کرده است.
شاید عده ای بگویند چرا پسرا خودداری نمی کنند؟؟!!
مسأله مهم در این است که وقتی عامل وسوسه و تحریک وجود دارد، معمول وسوسه و تحریک هم ایجاد می شود.
تا نور و حرارت به آب برخورد نکند، بخار نمی شود. تا دختری نیمه برهنه و یا برهنه نشود، پسری وسوسه نمی شود و همچنین در مورد پسرها. پس حرمت خود، شرف و آبروی خود، شرم و حیای خود را حفظ کنید.

کنترل تحریکات و فشارهای جنسی :
برای کنترل فشارهای جنسی راه های بسیار بسیار ساده ای وجود دارد که اگر در همان لحظه ی آغازین به آنها به طور قطعی و جدی نه بگوییید، ۱۰۰ درصد جلوی تحریک ها و فشارهای جنسی گرفته می شود :
شما وقتی تصویر مستهجن می بینید، به دلیل زیبایی خاصی که برای شما جلوه می کند، در ذهن خود دوست دارید که آن را لایک کنید یا ذخیره کنید. اگر در همان لحظه ی اول به این وسوسه نه بگویید، ۱۰۰ درصد شما گام مؤثری برای کنترل تحریکات و فشارهای جنسی برداشته اید.
این مورد نه تنها درباره ی تصاویر مستهجن، بلکه درباره ی فیلم ها و نوشته های مستهجن و تحریک آمیز هم صدق می کند.
گاهی وقت ها این تحریک توسط تصاویر چنان شدید است که که شما مداوم در ذهنتان این فکر را دارید که بروید و دوباره آن تصویر را ببینید و ذخیره کنید. اگر در همین لحظه ی اولیه فکر خود را مشغول چیز دیگری کنید، مثلاً : با کسی مشغول صحبت شوید یا مطلبی فکری بخوانید یا موضوعی که فکر را درگیر کند انجام دهید تا آن تحریک از بین برود.
گاهی هم کسانی مانند دوستان شما را دعوت به دیدن تصاویر و یا فیلم های مستهجن روی گوشی خود می کند. در همین لحظات اولیه با جدیت به او نه بگویید حتی اگر از شما دلخور شود. مدتی بعد ممکن است که در ذهنتان این فکر ایجاد شود که بروید و برای به دست آوردن دل دوستتان آن تصاویر یا فیلم ها را نگاه کنید. اگر در همان لحظه ی اولیه ذهن و فکر خود را مشغول صحبت با دیگری بکنید یا مشغول به کاری شوید که فکر و ذهن شما را درگیر حل آن کار کند، شما از تحریک و وسوسه در امان می شوید.
اگر این کار به صورت جدی صورت بگیرد، شما موفق به غلبه بر تحریکات و وسوسه های جنسی می شوید.
اما مهم ترین مطلب برای دوری از این تحریکات به موقع ازداوج کردن است.

خیانت کردن :
می خوای به خودت خیانت و ظلم نکنی؟!
می خوای به پدر و مادرت خیانت و ظلم نکنی؟!
می خوای به برادر و خواهرت خیانت و ظلم نکنی؟!
می خوای به دوستات خیانت و ظلم نکنی؟!
می خوای به فرهنگ کشورت خیانت و ظلم نکنی؟!
خیلی خیلی ساده است.
فقط کافیه که :
به تصاویر پروفایلت نگاه کنی. ببینی با فرهنگ کشورت یکی است!
به پست هایی که می نویسی نگاه کنی. ببینی با فرهنگ کشورت یکی است!
به پست هایی که لایک می کنی و می پسندی نگاه کن. ببین با فرهنگ کشورت یکی است.
به نوشته هایی که رد و بدل می کنی نگاه کن. ببین با فرهنگ کشورت یکی است!
اگر نه بدون هم به خودت خیانت می کنی، هم به پدر و مادر و دوستانت و هم به کشورت.
به خودت خیانت می کنی چون بدن خودتو به دیگران که نامحرم هستند نمایش می دهی.
به خودت خیانت می کنی چون سبب می شوی تا درباره ی شما فکرهای بد کنند که فلانی خراب است و فلان فلان شده است.
به پدر و مادرت خیانت می کنی که فکر می کنند خطایی از تو سر نمی زند.
به دوستات خیانت می کنی چون اونا تشویق به این کارا می کنی و اونا رو وسوسه می کنی و حتی گاهی به انحراف می کشانی.
به فرهنگ کشورت خیانت می کنی چون فرهنگ کشورت وابسته به حجاب است. حجابی که دوری از وسوسه می کند، دوری از شهوت می کند، دوری از ... .
کسانی هستند که در شبکه های اجتماعی خانم هستند اما در اصل پسر هستند و کسانی هستند که در شبکه های اجتماعی پسر هستند اما در اصل خانم هستند. کسانی هم هستند که اگر پسر و دختر هستند، اما در اصل پسر و دختر هستند.
همه ی این دوستان گاهی وقت ها به خود خیانت می کنند، اما این خیانت به خود آنها تنها نیست بلکه به فرهنگ کشورمان هم خیانت می شود، بلکه به شما که نوشته ها و پست ها را لایک می کنید و می پسندید هم خیانت می شود.
چنین افرادی کسانی هستند که عکس پروفایلشان تصاویر برهنه و نیمه برهنه غربی است یا تصاویر خودشان است که به صورت غربی و نیمه برهنه و برهنه گرفتند و در پروفایل گذاشتند.
چنین افرادی کسانی هستند که تصاویر نیمه برهنه و برهنه خود و غربی را منشتر می کنند.
کسانی هستند که نه تنها به خود، بلکه به پدر و مادر و حتی به شما که پست می زنید و منتشر می کنید و حتی به فرهنگ کشور خیانت می کنند.
به نظر شما کسی که این همه خیانت می کند، سزاوار چه جرمی است؟؟؟؟!!
این خیانت نه تنها به ضرر خود شخص است بلکه به ضرر کسانی است که پست هایشان را می پسندند و حتی به ضرر پدر و مادرشان است و فکر می کنند دختر یا پسرشان بزرگ شده در حالی که نمی دانند آب زیر کاه هستند و دارند به خود و پدر و مادر و دیگران و حتی فرهنگ کشورشان خیانت می کنند.
فکر کنید .......
فکر کنید ......
فکر کنید که دارید چی کار می کنید.
اگر می خواهید به خود و پدر و مادر و دیگران و حتی به فرهنگ کشورتان خیانت نکنید، دست از این گونه تصاویر نیمه برهنه و برهنه ای که لایک می کنید و می پسندید و در پروفایل هایتان قرار می دهید بردارید.
به امید روزی که نه به خود خیانت کنی، نه به پدر و مادرت نه به دیگران و نه به فرهنگ کشورت.

روانشناسی جنسی کامنت ها و تصاویری که کاربران در شبکه های اجتماعی قرار می دهند :
دوستان و اعضای شبکه های اجتماعی ایرانی عزیز!! آیا می دانستید کسانی که تصاویر مستهجن و کلمات مستهجن در شبکه های اجتماعی استفاده می کنند، دارای عقده های جنسی چند لایه هستند؟؟؟!!!
چنین اشخاصی کسانی هستند که مورد توجه قرار نمی گیرند و برای مورد توجه قرار گرفتن دست به لود و لایک تصاویر مستهجن و نوشتن کلمه های مستهجن می کنند.
چنین اشخاصی کسانی هستند که هرگز نیازهای جنسی آنها برآورده نشده است و اگر هم برآورده شده باشد، به طور غیر معقول برآورده شده است و در منجلاب اختلالات جنسی گرفتار شده اند.
چنین اشخاصی کسانی هستنتد که مورد تجاوز قرار گرفته یا می گیرند.
چنین اشخاصی کسانی هستند که فکر و ذهنشان از ازدواج تنها مختص روابط جنسی است.
چنین اشخاصی کسانی هستند که زیبایی حقیقی را درک نکرده و فقط از زیبایی روابط جنسی را در ذهنشان خطور می کنند.
چنین اشخاصی کسانی هستند که برای ارضای جنسی خود، و به دست آوردن کسی که او را راضی کند، دست به چنین کارهایی می زنند.