مبحث بهینه سازی سایت در گوگل

چگونه اپ دیت پاندا اعمال میشود
اگر به اعلام گوگل از زمان اغاز به کار الگوریتم پانداقبل از فوریه توجه کرده باشیم امدن اپ دیت باعث شگفتی نخواهد شد

اگر به اعلام گوگل از زمان اغاز به کار الگوریتم پانداقبل از فوریه توجه کرده باشیم امدن اپ دیت باعث شگفتی نخواهد شد .

گوگل درباره این واقعیت که کیفیت و قابلیت استفاده کلی سایت ها به عنوان بخشی که پاندا در جستجوی ان است بسیار واضح بوده است ، و انها حتی " ایا این بند املا ، نوع نگارش ، یا اشتباهات واقعی دارد ؟ " به عنوان ۲۳ سوال که وب مسترها راجع به تغییرات پاندا باید از خودشان بپرسند را نیز شامل کرده اند . دیگر سوالات مرتبط ، " در مضمون تا چه اندازه ای کیفیت کنترل لحاظ شده است ؟ " و ایا مطلب یا مقاله به خوبی ویرایش شده بوده است ، یا به طور نامرتب یا با عجله تولید شده است ؟ " بوده اند .

در فیلم ویدئویی ، Cutts همچنین اشاره کرده که گوگل روش هایی را جهت تعیین سطح خواندن از مطلب در وب مطالعه کرده است و اشاره داشته است که نوع تحلیل " جهت کشف به عنوان سیگنال بالقوه کیفیت بسیار جذاب خواهد بود .

و در واقع ، گوگل فیلتر سطح خواندن را به نتایج سرچ اضافه کرده است .

همانطور که گفته شده، "ارتباط علیت نیست " اما همه این ها بطور قطع باهم فاکتوردیگری از سئو برای وب مسترها جهت فکر کردن درباره دنیای post-Panda به شمار میروند .

با افت رنکینگ مواجهید ؟ اشتباه گوگل درباره میدان های محصورشده مورد سرزنش قرار خواهد گرفت

اخیرا سرچ رنکینگ ها شما را در گوگل پایین برده است ؟ به ان صورتی که برخی ها حدس زده بودند جریمه مورد انتظار بهینه سازی مازاد نبوده است . بلکه ، گوگل میخواسته به سایتتان میدان محصور شده را اموزش دهد زمانی که ان به صورت نبوده است .

اجتماعات سرچ مثل Webmaster World و حوزه های مذاکره سرچ مباحثه بیشتری درباره افت های اخیر در رتبه بندی ، همانند این جا ، همانطور که توسط کنفرانس میز گرد موتور سرچ خلاصه شده است داشته اند . انتشار انچه که " جریمه بهینه سازی بیش از حد " نامیده میشود باعث تعجب بعضی ها شده بود ، چرا که گوگل قبلا گفته بود که ان سال اینده خواهد امد .

این که ایا این واقعا جریمه برای صفحات با بهینه سازی بیش از حد بوده است یا به احتمال قوی سخت گیری همراه با اسپم واقعی قابل ارزیابی باقی خواهد ماند . اما از جهت دیگر ، ان جریمه چیزی نیست که اتفاق بیافتد .

با این وجود ، Matt Cutts ، رئیس تیم اسپم وب گوگل ، گفته است تغییر درنتیجه طبقه بندی اشتباه برخی سایت ها به عنوان حوزه های جای گرفته است ، حوزه ها یی که به طور عمومی فاقد مطلب یا هرگونه اگهی تبلیغاتی بوده اند .

● Matt Cutts در گوگل مطالب زیر را پست کرده است

پست جدیدی را که برخی از سایت ها درباره رنکینگ های سرچشان میپرسیدند دیده ام . توضیح کوتاه در این باره این است که دسته کننده ما برای دامنه های پارک شده از چندین فایل که اشتابها خالی بوده خوانده میشد . بنابراین ، ما برخی سایت ها را هنگامی که وجود نداشته اند به عنوان سایت های پارک شده طبقه بندی کرده ایم .

در این باره معضرت خواهی میکنم ؛ به نظر میرسد که این موضوع همکنون درست شده ، و در حال بررسی این هستیم که از رخ دادن مجدد ان جلوگیری کنیم .

گوگل لینک دیگر نت ورک ، BuildMyRank.com را از چنین لینک موجود حذف کرده است .

نزاع بین گوگل و انهایی که سعی میکنند به طور مصنوعی نتایج سرچ را اداره کنند جدال مداومی است . در۱۹ مارچ گوگل یکی از لینک ها یا بلاگ های نت ورک را با نام BuildMyRank.com را از رده خارج کرده است .

BuildMyRank.com تایید کرده است گوگل " اکثریت غالب " از شبکه اش را در ۱۹ مارچ ۲۰۱۲ شاخص گذاری کرده است . مدیریت BuildMyRank.com به سرعت تصمیم به تعلیق خدمات و فراهم کردن بازپرداخت به مشتریان گرفته اند .

BuildMyRank.com فکر میکردند که گوگل از زمانی که انها خدمات بهتری را فراهم کرده اند که در واقع تفاوت کمی با دیگر نت ورک ها داشت به انها اجازه خواهد داد اما هنگامی که این اقدام را در بلاگ انجام دادند دریافتند که موضوع این نبوده است .

از یک طرف ، از همکاری یا مشارکت افراد در روش های سریع و ساده ای مثل این مورد هنوز بسیار شگفت زده هستم ؟ گوگل تاریخی طولانی از امدن بعد از لینک یا بلاگ نت ورک دارد . اینجا بیشتر از یک مورد وجود دارد . اما حدس میزنم زمانی که چیزهایی به نظر کار میکنند و اسان هستند ، یک فرد به دنبال ان میرود . گرچه شبکه بعد ازشبکه بوسیله پرداخت جریمه ها لینک یا بدتر از ان ضربه دیده است .

Jennifer Ledbetter در PotPieGirl موارد بیشتری از برخورد را در این شبکه بوسیله گوگل در بلاگش داشته است . این همچنین میتواند یکی از چندین نت ورکی باشد که برخورد داشته است .

Digital Due Diligence ، جدید ترین نامه خبری است ، که خطاب به Niche Pursuits اشاره دارد برخی ازدیگر نت ورک ها ممکن است اسیب دیده باشند ، همچنین دو اجماع نظر دیگر در این مورد وجود دارد :

● گوگل درباره لینک های مصنوعی یا غیر واقعی اخطار داده است

ایا تا به حال در مورد داشتن لینک های مصنوعی یا غیر واقعی که در سایتتان وجود داشته است اخطار دریافت کرده اید ؟

گوگل دراین خصوص توضیح میدهد که این یک سخت گیری بر لینک نت ورک ها نیست بلکه تغییری از لینک های بد که سلب اعتماد شده اند به لینک ها خواندنی تر درباره این نوع از جریمه است .

● هشدارهای مطرح شده

افراد بسیاری درباره دریافت پیام از گوگل دررابطه با تخلفات لینک گزارش هایی داده اند . برای مثال ، اگر اجتماع نظر Google Webmaster Help اسکن کنیم ، مثال های پست شده زیادی ازاین قبیل را خواهید دید .

موردی ازان وجود دارد :

● مالکان یا وب مستر سایت عزیز ...

برخی ازصفحات سایتتان را شناسایی کردیم که تکنیک هایی را که خارج از راهنمایی های وب مستر گوگل است را استفاده میکنند .

مخصوصا به دنبال لینک های غیر طبیعی یا مصنوعی که با اشاره به سایتتان قصد دستکاری رتبه صفحه دارند بگردید . مثال هایی از لینک های غیر طبیعی میتواند خرید لینک ها جهت تایید رتبه صفحه یا مشارکت در طرح های لینک را شامل شود .

شما را جهت ایجاد تغییرات در سایت تشویق میکنیم بنابراین ان با رهنمود های کیفیت مواجه خواهد شد . زمانی که این تغییرات را اعمال کردید ، لطفا سایت خود را برای تجدید نظر در نتایج سرچ گوگل ارائه دهید .

اگر لینک های غیر معمولی را که سایتتان قادر به کنترل یا حذف ان نیست را یافتید ، لطفا جزئیات را در درخواست تجدید نظر لحاظ کنید .

اگر هرگونه سوالی درباره چگونگی رفع این موضوع داشتید ، لطفا ازWebmaster Help Forum کمک بخواهید .

ارادتمند شما ،

تیم کیفیت سرچ گوگل

● لینک های که دیگر " بدون مقبولیت " Silently Distrusted " نیستند

ماه گذشته ، گوگل اقداماتی را علیه چندین بلاگ / لینک نت ورک انجام داد . ایا پیام ها به این علت عنوان شده اند ؟ گوگل به ما جواب منفی داد . با این وجود ، این گوگل است که گزارش دادن جریمه ها درباره مسائل مرتبط با اتصال بد را بیشترازقبل انتخاب میکند .

سخنگوی گوگل این عبارت را ایمیل کرده است :

اکثریت بالا رفتن پیام ها دروب مستر ها به علت پیام ها درباره لینک ها نیست . بلکه ، گوگل اخیرا ارسال پیام به سایت ها حتی برای تخلفات فاحش از کیفیت توصیه ها را شروع کرده است . بنابراین اغلب افزایش پیام ها به علت توسعه انواع پیام هایی است که میفرستیم ، نه به علت هشدارهای زیاد درباره لینک ها .

درست است که اخیرا اقدامات صورت گردفته در لینک نت ورک ها نمایان تر بوده است ، اما رفع کننده ادعا یا مسئولیت مهمی دران رابطه وجود دارد . گوگل قادر به دنبال کردن و عملیات انجام دادن بر بسیاری از انواع لینک شبکه است ؛ اخیرا جهت نمایان کردن ان عمل تصمیم گرفته ایم . در گذشته ، برخی از سایت ها به ارامی سلب اعتماد میشدند یا بار سنگینی را حمل نمیکردند . به تازگی واقعیتی که ان لینک ها به بهبود رنکینگ یا شاخص گذاری کمک نمیکنند را تسطیح کرده ایم .

اوایل این سال ، گوگل گفت به طور مشخصی تعداد پیام ها که از طریق ابزارهای وب مستر در سال ۲۰۱۲ فرستاده شده اند افزایش یافته اند .

در اوسط یک هفته پر کار برای الگوریتم ، گوگل به ارامی اپ دیت اطلاعاتی پاندا را به جریان انداخته است . ترکیبی از تغییرات تاثیر را برای اندازه گیری سخت کرده است ، اما این اپ دیت به نظر بسیار روتین با کمترین اثر بوده است .

● گوگل مرا برای از دست دادن پاندا ۳.۵ مورد تمسخر قرار داده است

بین اغراق حول شایعات بهینه سازی بیش از حد ، سایت های اشتباه bug delisting sites در گوگل و به کار گیری webspam algorithm - over optimization و داشتن a baby ، با باگ معده و تب داشتن برای چند روز بعد (اخیرا دلتنگ شده ام که برایم به ندرت اتفاق میافتد ) – یک اپ دیت پاندا را از دست داده ام !

معذرت خواهی میکنم و Matt Cutts خاطر نشان کرده است هر کسی میدانسته که من ان را از دست داده ام . اودرانجا اشاره کرده است که پاندای جدید در۱۹ اوریل سال ۲۰۱۲ وجود داشته است ، ان نسخه ۳.۵ بوده است :

@dannysullivan yup, معتقد است اپ دیت اطلاعاتی جدید پاندا در تاریخ ۴/۱۹ انتشار یافته است . فکر نمیکنم @rustybrick در این مورد چیزی ازما بپرسد ؛ گاهی اوقات برای سوال کردن از او صبر میکنیم . )

● قرار دادن حوزه باگ (Parked Domain Bug) – ۱۶ اوریل ۲۰۱۲

بعد از این که تعدادی از وب مستر ها گزارشی منوط به اشفتگی رتبه بندی دادند ، گوگل تایید کرد که اشتباه اطلاعاتی باعث شده است که به طور اشتباهی با برخی دامنه ها به عنوان دامنه های قرار داده شده رفتارشده است (و بدین وسیله تنزل قیمت داشته باشند ) . این امر یک تغییر الگوریتم ارادی نبوده است .

دراواخر سال گذشته ، گوگل اعلام سایت های با دامنه های قرارداده شده یا placeholder را هدف گذاری خواهند شد بنابراین انها نخواهند توانست به خوبی رتبه بندی کنند .

● اپ دیت : اپ دیت گوگل در اوریل ۲۰۱۲ ؟ بر جریمه سئو ؟

در ۲۰ ساعت گذشته ، روند افزایشی تعداد شکایات در انجمن های Google Webmaster Help را با افرادی که درمورد رتبه بندی نشدن سایت هایشان در گوگل معترض بودند را مشاهده کردم .

فاطمه قناعتیان

gogseo.com

منبع: گوگل سئو