نقش ICT در شعارها ی کاندیداهای ریاست جمهوری

این روزها مباحث مربوط به نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران سوژه بحث و تبادل نظرمردم،مسئولان،سیاسیون،احزاب،گروهها،مطبوعات و رسانه ها وحتی وبلاگهاست .