میلیون ها كامپیوتر و تلفن غیرقابل استفاده در جهان/بازیافت زباله های الكترونیكی

چندین سال قبل هنگامی كه قرار شد در هر سال یك روز به عنوان روز جهانی زمین نامیده بشود، دوستداران محیط زیست پیش بینی كردند به موازات پیشرفت تكنولوژی می توان حجم آلاینده های محیط زیست را به میزان قابل توجهی كاهش داد.