فناوری اطلاعات بر برنامه های دولت آینده سایه افکنده !

كمتر از دو ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و دولت هشتم رفته رفته به جمع بندی دستاوردهای خود نزدیک می شود.