تكفا، طرحی بدون «ت» و «كاف»

لیلا خدابخشی - برنامه تكفا، سه سال پس از تصویب، طرحی بی ״ت״ و ״كاف״ -بدون توسعه و كاربری- می‌نماید، هر چند در حوزه جلب توجه بازار، به فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) چندان ناموفق نبوده است. ״برنامه توسعه و كاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات״ بیشتر از آنكه در زمینه توسعه و كاربری ICT حركت كرده باشد بودجه 270 میلیارد تومانی دولت را میان فعالانی كه به یك باره از سال 81 مورد توجه قرار گرفتند، تقسیم كرده است.