از تلفن همراه متنفرم!

آنچه می خوانید یادداشتی از رابرت ساموئلسن روزنامه نگار مشهور امریکایی است که در یکی از شماره های ماه گذشته «نیوزویک » منتشر شده است.