تکنولوژی ۳ USB

USB نخستین بار در سال ۱۹۹۵ به دنیا معرفی شد از آن زمان تاکنون دو نسل از این تکنولوژی با نام های USB ۱ و USB ۲ ۰ در قطعات و دستگاه های الکترونیکی به کار گرفته شده است

USB نخستین بار در سال ۱۹۹۵ به دنیا معرفی شد؛ از آن زمان تاکنون دو نسل از این تکنولوژی با نام‌های USB ۱ و USB ۲.۰ در قطعات و دستگاه‌های الکترونیکی به کار گرفته شده است. در آگوست سال گذشته میلادی، مشخصات نسخه سوم این تکنولوژی معرفی شده و طبق زمان‌بندی در نظر گرفته شده، تکنولوژی USB ۳.۰ از اواخر سال جاری میلادی، روی قطعات و دستگاه‌های مختلف استفاده خواهد شد. ما امروز شما را با تاریخچه‌ای از USB، تفاوت‌های فنی بین گونه‌های مختلف آن و همچنین آینده این تکنولوژی آشنا خواهیم کرد.

محمد شهرتی فر