نابرابری دیجیتال در جهان كاهش می یابد/جعبه كامپیوتری كوچك

جعبه كامپیوتری كوچك (Nivo) چیست؟ نیوو در حقیقت یك كامپیوتر كوچك است كه جایگزین هارد دیسك كامپیوترهای شخصی خواهد شد. ابعاد جعبه نیو و ۲در۸در۱۲ سانتی متر است كه می توان به آن مانیتور، صفحه كلید، ماوس و كابل برق متصل نمود.