Gmail در یك سالی كه گذشت‌

اول آوریل سال ۲۰۰۴ زمانی كه نسخه آزمایشی جی‌میل مورد بهره‌برداری قرار گرفت، كمی‌‌بیش از هزار دعوتنامه در اختیار تعدادی از كاربران قرار گرفت تا آنها بتوانند برای خود اكانت جی‌میل درست كنند.