نفوذگران شبکه‌های بی‌سیم دزدانی بدون ردّ پا

شبکه‌های بی‌سیم (WLAN) محافظت نشده، به نفوذگران امکان می‌دهند تا حملاتی غیرقابل ردیابی را در اینترنت انجام دهند. این کاربران، بابت پهنای باند مورد استفادهٔ پول نمی‌پردازند. اجازه نمی‌گیرند و حتی نمی‌دانند اتصال بی‌سیم مربوط به چه کسی است.