صبحانه با نان داغ درهتل پکس

فردی که بعدها به نام وبلاگ نویس بغداد مشهور شد، با نام مستعار سلام پکس (Salam Pax) شروع به ثبت خاطراتش در نشانی dearraed.blogspot.com به زبان انگلیسی کرد. این نوشته ها به قدری خوب بودند که هویت واقعی نویسنده مورد تردید قرار گرفت ; اما سلام واقعا در بغداد می زیست.