نمایش ”طوفان”

نگاهی به نمایش ”طوفان” نوشته ”دوچی بارلوچی” و کارگردانی ”لورلا سرنی” و ”دوچی بارلوچی” از ایتالیا

نمایشنامه "طوفان"که اجرایی از نمایشنامه معروف شکسپیر است، حاوی همان مفاهیم شناخته شده نمایشنامه های شکسپیری است و مضامینی همچون جادو و جادو گری، خیانت، سرنوشت و جستجوی نیکی و تقبیح بدی در آن مشهود است.

داستان نمایش درباره پروسپه رو و دخترش میرانداست که در جزیره‌ای زیبا زندگی می‌کنند. پروسپه رو سال ها قبل حاکم میلان بوده. علاقه اش به جادو و پیشگویی چنان او را سرگرم می کند که برادرش آنتونیو، حکومت و اموال او را غصب کرده و سرانجام نیز او و دخترش را در قایقی بی بادبان در دریا رها می کند. آنها پس از سرگردانی بسیار در امواج دریا، عاقبت در جزیره‌ای کوچک و دورافتاده به ساحل می رسند. پروسپه رو در طی سال ها موفق می شود بچه دیو جزیره (کالیبانو) و روح خدمتگزار( آریل ) را به خدمت خود درآورده و برای گرفتن انتقام از برادرش و همدستان او با ایجاد توفانی سهمناک کشتی آنان را غرق کند، و بعد تمام سرنشینان را به نحوی به وسیله تخته پاره‌های کشتی شکسته، به سواحل جزیره بیاورد. در پایان با عشقی که میان دختر پروسپه رو و پسر برادرش شکل می گیرد، ماجرا ختم به خیر شده و بخشش بر انتقام چیره می شود.

این نمایشنامه که بسیار متکی به متن و دیالوگ است به زبان ایتالیایی با ترجمه همزمان مکتوب روی صحنه تالار اصلی تئاتر شهر اجرا شد.

اجرای نمایش فارغ از داستان و ارزش نمایشنامه و شهرت شکسپیر معمولی و کمی دور از انتظارات تماشاگر از یک نمایش خارجی است. جلوه بصری خیره کننده یا متفاوتی در آن وجود ندارد که مخاطب را به هیجان آورد و علیرغم اینکه نمایش دکور فریبنده و کاراکترهای متنوعی دارد، نتوانسته رگ خواب مخاطب را به دست آورد.

نمی دانیم که چقدر از ضعف های فعلی این اجرا محصول کمبود امکانات است، ولی آنچه به عنوان یک نمایش خارجی آن هم از ایتالیا روی صحنه می بینیم، اجرایی نه چندان موفق از نمایشنامه ای مشهور است.

ضرباهنگ نمایش کسل کننده است و با اینکه طول مدت اجرا چندان زیاد نیست، ولی فاقد نقطه عطف به نظر می رسد.

موسیقی که در چنین نمایشی باید همگام با اجرا باشد و بخشی از بار نمایش در خلق فضای رویا گون و جادو زده را به دوش بکشد با قطع و وصل های ناگهانی به عاملی برای رکود نمایش تبدیل شده است.

شخصیت های متنوع و پر شماری که از میان تماشاگران به صحنه می پیوندند و قرار است کشتی شکستگانی باشند که یکدیگر را جستجو می کنند، خون تازه ای به کالبد نمایش تزریق نمی کنند. گویی نمایش خود دستخوش تقدیری از پیش معلوم شده است.

صحنه نمایش با نمادهایی از یک کشتی شکسته و بادبان طوفان زده و نشانه هایی از جادو و طلسم همچون تاس بزرگی در میانه صحنه مزین شده است. عناصر موجود در صحنه کارکردهای متنوعی دارند، ولی صحنه شلوغ است و فرم طراحی صحنه از سبک و شیوه خاصی تبعیت نمی کند.

در جلوی صحنه کشتی کوچکی به چشم می خورد که نمادی از همان کشتی بزرگ است و در فصل طوفان بر دست های آریل بالا و پایین می رود. این کشتی کوچک که بادبان هایش با کلمات فارسی همچون "طوفان" آراسته شده، می توانست دربردارنده سبکی مینی مالیسم در طراحی صحنه باشد که متاسفانه استفاده چندانی از ایده نشده و به همین اندازه بسنده شده است.

نکته مهمی که در این نمایشنامه وجود دارد و ارزش پرداخت بیشتری را داشت، این است که شکسپیر در این نمایش سعی کرده جهان نمایش را با جهان واقعی همسان سازی کند و صحنه تئاتر را با صحنه جهان در یک ردیف قرار دهد. این تطابق، ارزش و اهمیت این را داشت که به هسته اصلی نمایش بدل شود و با بهره گیری از ظرفیت های نمایش به خصوص فضای جادو و رویا، ایده های جذاب و تازه ای از آن منشعب شود.

به هرحال گرچه اجرای این نمایش اثری به یاد ماندنی نبود، ولی ارزش مرور یک نمایش شکسپیری، بسیاری از مخاطبان صبور و تئاتر دوست ایرانی را تا پایان در سالن نگه داشت.

فرشته حبیبی