هرکس سهمی از تئاتر دارد

گفت و گو با حمیدرضا آذرنگ کارگردان تئاتر

قبلترها تنوع بیشتری برای دیدن تئاتر وجود داشت یا اکنون ؟ چه کسانی به سراغ دیدن تئاتر می روند ؟ آنانی که به تماشاخانه ایرانشهر می روند حرفه ای بیننده تئاتر هستند یا تماشگران تئاترشهر ؟ حمیدرضا آذرنگ کارگردانی است که در محله های پایین تهران، در کارگاه های متفاوت و تقریبا مکانهایی که دیدن تئاتر عجیب است، اثری را روی صحنه برده است . با او درباره چگونه تئاتر سخن گفته ایم .

در حال حاضر با وجود افزوده شدن به تعداد تماشاخانه ها و بازترشدن مسیر آموزش، هنر تئاتر هنوز هم جزو هنرهای مهجور محسوب می شود.در حال حاضر یک فرد عادی که مخاطب تئاتر محسوب نمی شود چه طور می تواند نمایش خوب را انتخاب کند؟ در خالی که شرایط و فضا برای تبلیغ تئاتر مهیا نیست؟

مخاطب عادی تئاتر را انتخاب نمی کند.مخاطب خاص است که به سمت تئاتر می آید.مخاطب عادی اگر هم به سراغ تئاتر برود تئاترهای آزاد را انتخاب می کند که فقط برای تفنن و گذران عمر بر روی صحنه می رود، هزینه می کند.مخاطبی که به طور حرفه ای تئاتر را انتخاب می کند جزو خواص هستند و آن را رها نخواهند کرد.ما در جامعه ای زندگی می کنیم که تئاتر به عنوان بزرگترین هنرفرهنگ ساز در جهان هم چنان مهجور است و به قدر لاقتش به آن توجه نمی شود تا بتواند در بین مردم جا باز کند و توقعمان هم باید به اندازه مجموعه ایرانشهر و تئاترشهر و معدود سالن های موجود در پایتخت باشد آن هم برای کلانشهر تهران خیلی کم است و آنقدر فرصت حضور برای افراد تئاتر کم است و آنقدر باید پشت درهای بسته بمانند که کم کم خیلی از آن ها از این عرصه دور شوند و به غم نان برسند بنابراین وقتی تئاتر دغدغه مند نباشد ما نباید دنبال مخاطب دغدغه مند هم باشیم. تعدادی هستند که تئاتر می‌بینند، در حد همان تئاتر شهر و تماشاخانه می شوند.

تاثیرگذارترین نمایشی که در سالهای گذشته دیدید چه نمایشی بوده است؟

هر نمایشی روی فرد تاثیر خودش را می گذارد اصلا قیاس درستی نیست که وقتی یک فرد با دیدن یک نمایش دچار یک حس عجیب می شود بخواهد بگوید این نمایش تاثیرگذارترین است.رسالت نمایش این است که در لایه های زیرینش اعجازی داشته باشد و هر کسی به زعم خودش سهمی بر می دارد.این خصلت تئاتر است و من نمی توانم بگویم کدام تئاتر روی من تحول و تاثیر داشته لااقل من تئاتر می بینم که تئاتر ببینم و دنبال تاثیر آن چنانی نیستم چون خودبه خود دیدن یک تئاتر فرد را از دیگران چند قدم جلوتر

می‌گذارد فقط دیدن آن کفایت می کند چه برسد به درگیر شدن آن.

در حال حاضر از نمایش های روی صحنه کدام را پیشنهاد می کنید؟

همه مردم دارای سلایق متفاوت هستند, ممکن است کار مورد علاقه من کار خوبی برای دیگران نباشد من فقط استدعا می کنم مردم تئاتر ببینید تا سلیقه شان ارتقا پیدا کند من هرگز پیشنهاد نمی کنم و کار درستی هم نیست و ممکن است با این اتفاق سطح توقع را تغییر دهیم به نظر من دیدن تئاتر باید فرهنگ شود و خود مخاطب می تواند با سلیقه اش کار را بپسندد.هر نمایشی مدافع و مبلغ حقوق خودش است.نمایش هفت شب با مهمان ناخوانده به کارگردانی فرهادآییش کار خوبی است؛ خدای کشتار و راهزنان به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی هم جزو کارهای خوب این روزهاست اما من انتخاب و پیشنهادی به دوستداران نمایش نمی دهم.